Auteurs

Deze site is tot stand gekomen met de actieve medewerking van de leden en partners van Vereniging NOV. Onderstaande organisaties hebben met hun specialistische kennis en praktijkervaring meegeschreven aan de teksten.

Humanitas

Humanitas

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ruim 12.500 goed getrainde vrijwilligers bieden overal in het land ondersteuning aan meer dan 54.000 deelnemers. Belangrijkste is daarbij het opnieuw opbouwen van zelfvertrouwen dat nodig is om op eigen kracht iets aan je situatie te veranderen. Voor Humanitas is belangrijk het behoud van regie over het eigen leven, gelijkwaardigheid van deelnemer en vrijwilliger, verantwoordelijkheid willen nemen voor jezelf en voor een ander.

Plattelandsjongeren.nl

Plattelandsjongeren.nl

Plattelandsjongeren.nl zet zich in voor het behouden en bevorderen van de leefbaarheid op het platteland, in het bijzonder voor en vooral door jongeren. Jongeren organiseren zelf hun activiteiten. Van tentfeesten tot culturele dagen tot een trekkertrek. Niets is te gek! Plattelandsjongeren ondersteunt deze jonge vrijwilligers door middel van trainingen, kennis en voorzieningen.

vptz logo klein

VPTZ, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar wanneer iemand hoort dat het einde nabij is, is dat zwaar. De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Thuis en in hospices. De vrijwilligers zijn er, als het er echt om gaat.

 Het Begint met Taal

Het Begint met Taal
Meer dan 600.000 anderstaligen doen door onvoldoende taalkennis niet mee. Taalcoaching zorgt voor meer taalkennis, zelfvertrouwen en contacten. Wekelijks ontmoeten 11.000 taalvrijwilligers en 22.000 anderstaligen elkaar en oefenen de taal. Het Begint met Taal versterkt 161 vrijwilligersorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching.

LVVK

Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK)

De LVKK is het samenwerkingsverband van de Provinciale Verenigingen Kleine Kernen en behartigt de belangen van 1.500 dorpsorganisaties en 2.500 dorpshuizen die zich actief inzetten voor de ontwikkeling van hun samenleving en het besturen van hun voorzieningen. De LVKK is een organisatie voor en door bewoners en werkt geheel met vrijwilligers.

vluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. VluchtelingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een succes te maken. Met een fijnmazig net van afdelingen, medewerkers en vrijwilligers is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. In 2012 doen wij ons werk met zo’n 6.000 vrijwilligers en 500 medewerkers verspreid over 13 regionale stichtingen. Wij zijn actief in 347 gemeenten (85% van alle gemeenten).

MEZZO

Mezzo
Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die (intensief) zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of als zorgvrijwilliger. Ruim 420.000 vrijwilligers zijn actief in de zorg. Hiervan geven naar schatting 25.000 vrijwilligers intensieve vrijwilligerszorg in de vorm van Vrijwillige Thuishulp, Vriendendiensten, Buddyzorg en Georganiseerde Burenhulp. Zij ondersteunen elk jaar zo’n 34.500 kwetsbare burgers en mantelzorgers. Mezzo en haar lidorganisaties zetten zich in voor eigen regie, meedoen in de samenleving en het verminderen van eenzaamheid.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging die zorgt voor de natuur in Nederland, door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en op te komen voor de belangen van de natuur. Het groeiend aantal vrijwilligers bij Natuurmonumenten zorgt voor waardevolle ondersteuning van de organisatie. Belangrijk in deze tijd waarin de overheid zich terugtrekt en de inkomsten dalen. Vrijwilligers waarborgen met hun inzet het werk dat anders niet gedaan kan worden.

Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Vrijwilligerscentrale Nijmegen

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen bevordert een maatschappelijk klimaat, dat uitdaagt en uitnodigt tot vrijwillige inzet en daardoor tot participatie van burgers, organisaties en bedrijven. Daarmee realiseert zij een effectieve inzet en worden aanwezige talenten, kennis en ervaring benut ten gunste van de samenleving en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

VrijwilligersCentrale Amsterdam

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

VCA is er voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken, voor vrijwilligersorganisaties, voor bedrijven die met hun werknemers vrijwilligerswerk willen doen, voor scholen die hun leerlingen een maatschappelijke stage laten lopen, voor ambtenaren en politici die verantwoordelijk zijn voor het vrijwilligerswerk in de stad. Onze slogan is: In ieder mens schuilt een vrijwilliger! En onze missie is om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Stichting Present

Stichting Present

Stichting Present wil de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden stimuleren en organiseren. Als vrijwilligersmakelaar biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Het netwerk van Present bestaat uit meer dan 60 lokale stichtingen.

nocnsf

NOC*NSF

Het Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De negentig aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 27.000 verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters en meer dan 1 miljoen vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen sport!

Vrijwilligerscentrale Utrecht

Vrijwilligerscentrale Utrecht

De Vrijwilligerscentrale Utrecht staat midden in de stad. Letterlijk en figuurlijk! Vanuit het kantoor in de binnenstad stimuleert en verbindt de Vrijwilligerscentrale het Utrechtse vrijwilligerswerk. Vraag wordt gekoppeld aan actueel aanbod van vrijwillige hulpbronnen als bedrijven, studenten, vrijwilligers met een bepaalde expertise en (jong) gepensioneerden. (Potentiële) Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen aankloppen voor allerhande ondersteuning (advies, workshops), zodat zij sterk staan in een maatschappij waarin steeds meer van hen verwacht wordt.

AGORA, beroepsverenigingen vrijwilligerscoordinatoren

AGORA

AGORA is dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk die ruim 70.000 vrijwilligers vertegenwoordigt. AGORA ondersteunt bij professionalisering in hun vakgebied, opleiding, registratiesysteem, beroepsprofiel en belangenbehartiging bij landelijke koepels en overheid.

Scouting Nederland

Scouting Nederland

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en heeft meer dan 100.000 actieve leden! De jeugdleden en vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan 1.100 Scoutinggroepen. Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.

   
LandschappenNL

LandschappenNL

LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband LandschappenNL een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van rond de 310.000 donateurs.

 

Met ondersteuning van partners:

CPS Onderwijsontwikkeling en advies

CPS Onderwijsontwikkeling en advies

 

swn

Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. De vereniging werkt samen met de sociaalwerkorganisaties aan sterk sociaal werk.