Nieuwe context vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is van alle tijden, maar de context verandert. Een zoektocht is gaande naar vormen waarbij burgers taken overnemen van de overheid. Denk aan burgers die in eigen beheer en vaak kleinschalig zorgen voor de totstandkoming en instandhouding van praktische voorzieningen. Op allerlei gebieden: van cultuur, integratie en gezondheid tot vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling. Zij dragen hiermee bij aan integratie en sociale samenhang. En houden mensen erbij die wel wat steun in de rug kunnen gebruiken, van ouders met opvoedvragen tot mantelzorgers. Deze burgers werken, ook voor hen die het wél zelf redden, aan een omgeving die anders enorm zou verschralen. Daarnaast creëren groepen burgers, zoals vluchtelingen, ook hun eigen netwerken. Hierdoor kunnen zij krachtiger in de samenleving staan en beter gebruikmaken van of bijdragen aan de voorzieningen waarin anderen de hand hebben. 

 

De nieuwe context zorgt voor een zoektocht, van gemeente en burger. Naar nieuwe verhoudingen tussen politiek en ambtelijk apparaat enerzijds en vrijwilligers- en bewonersorganisaties anderzijds. Ook het vrijwilligerswerk zelf verandert, net als gemeenten veranderen. De klassieke organisatievormen en werkwijzen wijzigen. Vrijwilligers verbinden zich in toenemende mate op een andere manier, korter en projectmatiger. Sommige verenigingen verplichten leden tot activiteiten. Sociale media spelen een steeds grotere rol.