Zijn publieke taken overdraagbaar?

Nieuwe verhoudingen zoeken betekent elke keer goed afwegen welke publieke (deel)taken wel of niet overdraagbaar zijn. En zo ja, onder welke voorwaarden kan dat dan het beste? Als de overheid zaken wil overdragen, moet ze ook kunnen loslaten. Dat betekent overigens niet ‘aan het lot overlaten’, maar regels loslaten. Burgers ruimte geven om hun verantwoordelijkheid naar eigen inzicht vorm te geven en uit te voeren. De gemeente moet daarvoor de randvoorwaarden scheppen. Denk aan deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en tegemoetkomen in kosten voor organisatie, huisvesting en communicatie. Die laatste drie vragen om blijvende investeringen van gemeenten. Wat betreft deskundigheidsbevordering kan het vrijwilligerswerk zelf goed bijdragen. Provinciale en landelijke koepels van vrijwilligersorganisaties, en ook lokale steunpunten vrijwilligerswerk hebben ondersteuningsmogelijkheden en expertise in huis. Zij kunnen de meeste vragen om ondersteuning en ontwikkeling oppakken.