Sociaal ondernemerschap mogelijk maken

Vrijwilligersorganisaties kunnen als motor van de civil society een grotere rol krijgen. Bijvoorbeeld bij beheer van en financieel beleid voor voorzieningen. Dat heeft gevolgen voor de rol en positie van zowel gemeente als organisaties. Vrijwilligersorganisaties verdienen in dat geval erkenning als samenwerkingspartner. De gemeente moet het eigenaarschap aan hun overdragen. Van vrijwilligersorganisaties wordt steeds meer verwacht dat zij als sociale onderneming opereren. Dat zij voor eigen inkomsten zorgen door samenwerking met fondsen en bedrijfsleven. Sommige organisaties hebben hiermee inmiddels ervaring, anderen hebben professionele ondersteuning nodig. Bij voorkeur weer in de vorm van deskundigheidsbevordering. Fondsen en bedrijven financieren geen exploitatiekosten. Daarom is een basisfinanciering door de gemeente zeer wenselijk.