Bemiddelen helpt

Een goede en moderne vrijwilligerscentrale bemiddelt veel vrijwilligers voor culturele instellingen. Zij bieden vaak ook onmisbare deskundigheidsbevordering. Ook erfgoedhuizen spelen hier een rol in. Vrijwilligerscentrales zijn daarmee een goede partner voor cultuur op lokaal niveau.