Cultuur als middel voor beleidsdoelen

Culturele instellingen spelen een rol bij welzijn, burgerparticipatie, educatie, integratie, inburgering, vrijetijdsbeleid, sociale cohesie en gezondheidszorg. Betrek culturele vrijwilligersorganisaties daarom bij het beleid dat u op deze terreinen ontwikkelt. Stimuleer samenwerking van allerlei maatschappelijke organisaties met culturele instellingen. Daardoor versterkt het gemeentebeleid en kunnen vrijwilligers hun liefde voor cultuur effectief inzetten. Bovendien krijgen vrijwilligersorganisaties een meer ondernemende rol. Hiermee werken gemeenten ook nog aan het verduurzamen van cultuur in de woonplaats.