Fondsen werven

Cultuurvrijwilligers kunnen handig zijn bij het verkrijgen van financiële ondersteuning bij de plaatselijke middenstand. Toch kunnen zij ook vaak ondersteuning gebruiken en leren van andere organisaties in hoe zij fondsen werven. Deskundigheidsbevordering is een belangrijk ingrediënt om alternatieve financiering mogelijk te maken. Denk hierbij aan het leren crowdfunden, een cursus fondsenwerving of het organiseren van een beursvloer waarop bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen ontmoeten.