Evenementen en uitbaten locaties

Fondsenwervende activiteiten door culturele instellingen verlevendigen het straatbeeld, en zorgen dat deze vrijwilligersorganisaties kunnen ondernemen. Vereenvoudig daarom verstrekking van evenementenvergunningen en pas maatwerk toe. Cultuur en horeca gaan vaak hand in hand en genereren extra inkomsten. Zorg ervoor dat culturele instellingen ook een horecavergunning voor paracommerciële instellingen kunnen krijgen.