Gefaseerd bezuinigen, wanneer nodig

Veel gemeenten bezuinigen op cultuur in plaats van culturele instellingen te betrekken bij hun beleid. Culturele instellingen verdienen de kans financiële klappen op te kunnen vangen, ook als gemeenten geen kans zien om cultuur in te passen in de diverse beleidsportefeuilles. Dit vraagt om stapsgewijze bezuinigingen en het aanbieden van alternatieven, bijvoorbeeld via netwerkbijeenkomsten (Beursvloer) om samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen te vergroten. Een basale investering in de betaalde werkorganisatie van de culturele instellingen is onmisbaar voor coördinatie en marketing van het product. Wegbezuinigen van deze basis verplaatst de werklast naar vrijwilligers. Dit werkt veelal averechts en demotiverend.