Betrek meer portefeuilles

Vrijwilligerswerk in de natuur levert zoveel partijen iets op, dat het slim is meer gemeentelijke portefeuilles erbij te betrekken: zorg, leefbaarheid, welzijn, openbare orde. Dit geldt zeker voor het mogelijk maken van lokale allianties, maar ook voor onderdelen van landelijke en regionale organisaties.