Deskundigheidsbevordering slim afnemen

Vrijwilligers in de natuur werken vaak bovengemeentelijk en het werk vraagt om heel specifieke vaardigheden. Het gaat bijvoorbeeld om cursussen op het gebied van landschaps- en natuurbeheer, veiligheid (Arbo, sociale veiligheid) en gereedschapsuitleen. Bij professionele (regionale en landelijke) organisaties is hiervoor een goed deskundigheidsaanbod. Maak hiervan gebruik, het liefst in samenwerking met andere gemeenten.