Fondsenwerven

Niet iedere inwoner wil als actieve vrijwilliger bijdragen aan de natuur in de gemeente, maar vaak wel financieel bijdragen. Daarvoor is nodig dat het eenvoudig is om bijvoorbeeld een vergunning te krijgen voor het houden van een collecte, een evenement of een natuurmarkt.