Kwetsbare groepen goed begeleiden

Ook kwetsbare doelgroepen als mensen met een zorgbehoefte, een psychische beperking of ouderen hebben baat bij het werken in de natuur. Dit heeft een positieve weerslag op de zorgkosten, maar vraagt een extra inspanning van begeleiders. Zij weten vaak heel veel van de natuur, maar zijn minder goed toegerust in het begeleiden van speciale doelgroepen. Kijk breed om (Wmo-)gelden in te zetten voor ondersteuning door professionals in de begeleiding van kwetsbare mensen bij natuuractiviteiten.