Moderne bemiddeling

Natuurorganisaties bieden goede vrijwilligersklussen voor mensen in allerlei fasen rondom het arbeidsproces. Denk aan scholieren, studenten, starters, gepensioneerden, werklozen en uitkeringsgerechtigden. Voor de één als maatschappelijke oriëntatie, voor de ander als werkervarings- of werkvervangingsplaats. Een goede vrijwilligersvacaturebank bevordert de uitwisseling van vrijwilligers tussen organisaties. Hiervoor komen steeds modernere systemen op de markt, die bijvoorbeeld goed aansluiten op het gebruik van sociale media.

Samenwerking met andere gemeenten zou het vrijwilligerswerk enorm versterken. Hiervan zijn ook praktische voorbeelden: vrijwilligerscentrales kunnen een perfecte rol spelen in het verbinden van natuurorganisaties, scholen (ook hogescholen en universiteiten) en bedrijven. Een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligerscentrales is een goed streven.