Uitbaten mogelijk maken

Gemeenten kunnen veel betekenen in het verlenen van horecavergunningen bij natuurgebieden. Op deze manier zijn natuurorganisaties beter in staat zichzelf te financieren of te laten financieren door ondernemers. Natuur- en landschapsorganisaties willen het traject voor de horecavergunning graag verkorten en daarin ook taken van de gemeente overnemen. Maak goede afspraken zodat de organisaties bijvoorbeeld de afstemming met alle belanghebbenden voor hun rekening kunnen nemen.