Alle jeugd

Naast het algemene jeugdbeleid is door de decentralisatie van de Jeugdwet en de WMO de laatste jaren vooral aandacht geweest voor kinderen in probleemsituaties. Jeugdorganisaties spelen nu vooral een preventieve rol en hebben ook plek voor de vijftien procent jeugd, die extra begeleiding nodig heeft. Hiervan kunnen zowel de jongeren als de gemeente enorm profijt hebben, maar jeugdorganisaties zijn geen jeugdzorg. Door te investeren in positief jeugdbeleid voor álle kinderen en te investeren in voorzieningen zoals deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en de samenwerking met jeugdorganisaties wordt voorkomen dat veel inzet voor zorg achteraf nodig is.