Doordacht en prominent in jeugdbeleid

Leren doen jongeren en kinderen voor een flink deel buiten school en gezin. Het vrijwilligerswerk speelt hierin een hele grote rol en wil die rol ook met verve blijven vervullen. Organisaties als Scouting, Plattelandsjongeren.nl, sportclubs en speeltuinen en vele anderen bieden een keur aan activiteiten die aansluiten bij de vragen en behoeften van ouders, jeugd en samenleving. Zij doen dit met ervaringsdeskundigen en deskundige vrijwilligers in een veilige omgeving. Op den duur ontwikkelen jongeren vaak zelf door tot deze kundige vrijwilligers. Gemeentelijk jeugdbeleid versterkt zichzelf enorm als vrijwilligerswerk een doordachte en prominente plaats krijgt in dit beleid.