Jeugd verbinden met andere doelgroepen

Jeugdorganisaties zijn van belang voor alle jeugd, in alle vormen en verschijningen. Maar ook voor de verbinding met andere inwoners van de gemeente. In jeugdorganisaties werken vele (jong)volwassenen samen voor de jeugd. Hierin valt nog een wereld te winnen. Bijvoorbeeld door het bedrijfsleven te betrekken: medewerkervrijwilligerswerk, materialen, locaties, deskundigheid en mensen die nog tijd om handen hebben. In deze laatste categorie vallen mensen die hun baan kwijtraken of in de bijstand zitten, en ook mensen die voor hun pensioen zitten of vluchtelingen. Door hierop in het jeugdbeleid in te spelen, krijgen jeugdorganisaties meer capaciteit om nog meer jeugd te laten spelen en ontwikkelen in een veilige omgeving. Zorg hierbij voor een goedkopere of gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). En stimuleer het werken met een gedragscode en andere preventieve maatregelen ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag (www.inveiligehanden.nl).