Minimaregeling, ook voor jeugd- en jongerenwerk

Iedereen is welkom. Jeugdorganisaties willen ieder kind de mogelijkheid bieden mee te doen. Ondanks de vaak lage contributie, is dit niet voor iedereen op te brengen. Bijkomende kosten voor kampen of uitrusting vormen soms een drempel. Een oplossing is lidmaatschap van jeugdorganisaties in de minimaregeling opnemen. Dit gebeurt al veel bij sportverenigingen, maar lang niet ieder kind wil sporten. Voor deze kinderen bieden andere jeugdorganisaties een uitkomst en het openstellen van de minimaregeling voor de overige jeugdorganisaties zorgt ervoor dat meer kinderen deel kunnen uitmaken van een sociaal netwerk dat bijdraagt aan hun ontwikkeling.