Ruimte geven, regeldruk verminderen

Jeugdorganisaties zien in dat ook zij meer moeten ondernemen in tijden van bezuiniging. Willen ze bereikbaar blijven voor alle jeugd, dan moeten de contributiekosten laag blijven. Om te kunnen ondernemen zijn jeugdorganisaties deels afhankelijk van de gemeente. Accommodatie vormt een grote kostenpost. Vanuit de gemeente is sterke behoefte aan goed accommodatiebeleid, zodat jeugdorganisaties hun gebouwen kunnen verhuren. Betrek in het beleid ook dat er letterlijk voldoende buitenruimte is.

Ondernemen wordt eenvoudiger met minder regeldruk. Een slim vergunningenbeleid maakt het gemeente en jeugdorganisaties makkelijker. Waarom elk jaar dezelfde stook- of evenementenvergunning aanvragen? Waarom subsidie intrekken als een organisatie deze niet helemaal opmaakt? Waarom subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten ingewikkeld en tijdrovend maken? Ook vrijwilligersorganisaties hebben een buffer nodig voor continuïteit en grotere uitgaven. Maatwerk en flexibiliteit leveren alle partijen winst op.