De kunst bedrijfsleven betrokken te houden

De betrokkenheid van bedrijven, instellingen en middenstanders bij vrijwillige inzet van burgers stimuleert ook juist vrijwillige inzet. In de praktijk blijkt het noodzakelijk om bedrijven, instellingen en middenstanders te informeren over doelstelling en werkwijze van vrijwilligersorganisaties. En over de motivatie en inzet van vrijwilligers. Een goede voorbereiding leidt tot duurzame samenwerkingsverbanden.

De vrijwilligerscentrale heeft als lokaal kenniscentrum vrijwillige inzet een belangrijke rol in het voortraject van die samenwerking. Willen gemeenten echt werk maken van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven en de lokale civil society? Dan moeten zij investeren in de rol van de vrijwilligerscentrale.