Duidelijke en zichtbare positie

Een levendig verenigingsleven in de wijken, kerken, cultuur, sport en natuur is het cement van de samenleving en is het vangnet van de civil society. Omdat het vrijwilligerswerk een rol speelt op alle beleidsterreinen moeten vrijwilligerscentrales een goed zichtbare, herkenbare, onafhankelijke en neutrale positie hebben, zodat het totale vrijwilligerswerk er terecht kan voor ondersteuning, advies en bemiddeling van nieuwe vrijwilligers en doelgroepen.