Kennisfunctie benutten

Belangrijk aspect voor de ontwikkeling van het lokale vrijwilligerswerk is de kennisfunctie. In veel gemeenten profiteren organisaties en vrijwilligers al jaren van informatie, advies en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligerscentrale. Wanneer meer verwacht wordt van vrijwilligers, is het noodzakelijk zijn om de kennisfunctie in stand te houden en te versterken. Dit komt de kwantiteit en vooral de kwaliteit van het vrijwilligerswerk ten goede. De mogelijkheid krijgen om je te ontwikkelen is een goede manier van waarderen en ook nodig om plezier te houden in het vrijwilligerswerk.