Ruimte voor innovatie

De samenleving is gebaat bij innoverende concepten die telkens een andere doelgroep aanspreken. Voorbeelden die vrijwilligerscentrales lokaal hebben geïntroduceerd zijn: de Beursvloer, NLdoet, maatschappelijke stage, Friendraising en de Bijspringer-methodiek. Stuk voor stuk voorbeelden van vernieuwende concepten waarin het verbinden, talentontwikkeling en het faciliteren van betrokkenheid succesvol zijn vormgegeven. Nieuwe ontwikkelingen vragen om dito werkwijzen. Denk aan maatschappelijke ontwikkelingen als de decentralisaties binnen de AWBZ, de Participatiewet en de Wet op de Jeugdzorg. Wat wel of niet werkt hierbij, is niet op voorhand te zeggen. Experimenteren maakt dit duidelijk. Hiervoor moeten vrijwilligerscentrales tijd maken, maar ook ruimte krijgen om lokale of landelijke partnerschappen aan te gaan. Goede voorbeelden van andere centrales zijn een bron van informatie. Dit vraagt van de vrijwilligerscentrales een actieve bijdrage aan de regionale en landelijke uitwisseling van informatie tussen vrijwilligerscentrales.