Speciale doelgroepen extra ondersteunen

Vrijwilligerswerk geeft iedereen de mogelijkheid om mee te doen en zijn talenten te ontwikkelen. Veel mensen vinden zelf hun weg naar het vrijwilligerswerk, maar bepaalde groepen in de samenleving komen zonder extra, vaak persoonlijke ondersteuning niet verder. Het bemiddelen van deze groepen vraagt tijd en specifieke expertise. Daarbij kijken medewerkers van de vrijwilligerscentrale naar wat iemand kan en wil en waar diegene inzetbaar is. Vrijwilligerscentrales hebben ervaring met en zijn deskundig in het betrekken van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld in samenwerking met sociale wijkteams, coaches en re-integratie- en toeleidingstrajecten. Met inclusie en niemand uitsluiten faciliteren de centrales de burgerkracht. Steeds vaker behoren ook vluchtelingen en statushouders tot de doelgroepen van vrijwilligerscentrales. In onder andere het project Aan de slag zijn al veel vrijwilligerscentrales bezig matches te maken tussen nieuwkomers en vrijwilligersorganisaties. Op deze manier spelen zij een bijzonder rol in de integratie in de Nederlandse samenleving.