Vrijwilligerscentrale als logische partner

In het merendeel van de Nederlandse gemeenten faciliteert een vrijwilligerscentrale vrijwilligers en hun organisaties. Zij doen dit met advies, gerichte deskundigheidsbevordering, het verbinden van partijen en het faciliteren van de inzet van burgers. Goed toegeruste en duidelijk herkenbare vrijwilligerscentrales bewijzen hun meerwaarde voor de lokale samenleving. Veel hangt af van hoe de gemeente haar deel van het opdrachtgeverschap invult.