Waarderen van vrijwilligers

Blijvend stimuleren en motiveren van burgers vraagt waardering voor hun vrijwillige inzet. Waarderen kan op verschillende manieren en zal door verschillende partijen opgepakt moeten worden. De eigen organisatie moet dit oppakken, maar ook de samenleving en de overheid. Voor vrijwilligers is het belangrijk dat ze gezien en gehoord worden en dat ze de nodige kennis voor hun vrijwilligerswerk kunnen opdoen. De vrijwilligerscentrale kan daarbij ondersteunen of de uitvoering op zich nemen.