Bouw voort op ervaringen maatschappelijke stage

Op allerlei vlak is de (lokale) maatschappij gebaat bij betrokkenheid van jongeren. De verplichte maatschappelijke stage (MaS) in het voortgezet onderwijs was een prima middel om die sociale betrokkenheid te waarborgen. Ook voor jongeren die dit van huis uit niet meekrijgen. Met een niet-verplichte MaS hebben we nog steeds een manier in handen om alle jongeren te betrekken. De gemeente kan daarin een goede rol vervullen.
Onderwijs

Verrijking voor iedereen

De inzet van jongeren en hun belevingswereld verrijken het vrijwilligerswerk enorm. Dat is heel belangrijk. Maatschappelijke stagiairs brengen verlichting in de zorg, vergroten de leefbaarheid in wijken, werken voor natuur en milieu, helpen vrijwilligersorganisaties, verfrissen de politiek, maken diverse doelgroepen wegwijs op het web, enzovoorts. Ook belangrijk is dat jongeren ontdekken waar hun interesses liggen. Dat zij andere werelden verkennen en leren wat hun bijdrage kan zijn aan de maatschappij. Ze blijken bovendien verrassend vaak aan de slag te gaan als vrijwilliger na hun maatschappelijke stage. Als ze daarvoor gevraagd worden. Een dubbelslag ligt dus binnen bereik. Een slimme gemeente maakt jongeren Maatschappelijk Sterk (MaS) en deze toekomstige volwassenen maken de Maatschappij Sterk (MaS).

Bouw voort

Het beleid van de afgelopen jaren heeft een massa ervaring opgeleverd over hoe MaS te organiseren samen met actieve scholen. Het is de enige manier om álle jongeren te betrekken in en bij de lokale gemeenschap. Bouw als gemeente voort op de positieve ervaringen van de verplichte MaS.  

Bied perspectief

In de praktijk blijken veel partijen bereid hun steentje bij te dragen in ruil voor geboden perspectief. Gemeenten kunnen dit goed bieden op verschillende manieren. Kijk in alle portefeuilles van gemeentelijk beleid naar de gewenste betrokkenheid van jongeren. Neem die betrokkenheid als uitgangspunt voor een doordacht beleid. Voorwaarde is een voortrekker in het, lokaal of regionaal, bijeenhalen van betrokken partijen en initiatieven. Benut de ervaring van de vrijwilligerscentrale, maatschappelijk makelaar of stagemakelaar. De gemeente speelt hier een voorwaardenscheppende rol.

Relevante spelers/initiatieven:

  • Scholen
  • Vrijwilligersorganisaties (het brede scala)
  • Afdelingen van landelijke vrijwilligersorganisaties
  • Burgerinitiatieven
  • Zorgorganisaties
  • Bedrijven
  • Serviceclubs

Doorstarten

Verduurzaam het bestaande MaS-netwerk, zolang er nog geld vanuit de landelijke overheid beschikbaar is. De MaS dient vele doelen en draagt zo bij aan de realisatie van meerdere beleidsdoelen op allerlei beleidsterreinen. In de toekomst kan de gemeente MaS financieren vanuit die beleidsterreinen.  MaS past in het gemeentelijk sociaal beleid, jongeren-/burgerparticipatie en bij de transitie passend onderwijs. Het is een relatief goedkope, maar vooral duurzame en vooruitziende manier om jongeren structureel te laten participeren binnen de gemeente. Zo kunnen ze kennismaken met vrijwilligerswerk en vrijwillig iets doen voor een ander. MaS bevordert blijvend actieve deelname van jongeren aan het vrijwilligerswerk. 

Goed verzekerd handig voor leerlingen

Door bezuinigingen denken sommige gemeenten aan het schrappen van de gemeentelijke verzekering voor vrijwilligers. Spijtig voor lokale organisaties, en helemaal voor regionale of landelijke organisaties. Voor hen is het noodzaak dat in alle gemeenten een verzekering voor vrijwilligers is geregeld. Vrijwilligers bewegen zich over gemeentegrenzen heen. In dit geval zitten leerlingen niet altijd op school in hun woonplaats, maar willen daar vaak wel vrijwilligerswerk doen. Het is nodeloos complex als niet alle gemeenten deze verzekering bieden. 

Foto bij dit artikel afkomstig van: Landbeeld