Burgerschap(sonderwijs) kan niet zonder vrijwilligerswerk

Op allerlei vlak is de (lokale) maatschappij gebaat bij betrokkenheid van jongeren. De verplichte maatschappelijke stage (MaS) in het voortgezet onderwijs was (en is) een prima middel om die sociale betrokkenheid te waarborgen. Ook voor jongeren die dit van huis uit niet meekrijgen. Er kan echter meer, met veel resultaat. De gemeente kan daarin een goede rol vervullen. Bijvoorbeeld door mee te denken in projecten en het (door)ontwikkelen van een goede infrastructuur, zodat vrijwilligersorganisaties, buurtwerkers en het onderwijs met de jongeren elkaar weten te vinden. De ervaringen met Maatschappelijke Stage kunnen daarbij goed van pas komen.
Onderwijs

Verrijking voor iedereen

De inzet van jongeren en hun belevingswereld verrijken het vrijwilligerswerk enorm. Dat is heel belangrijk. Jongeren brengen verlichting in de zorg, vergroten de leefbaarheid in wijken, werken voor natuur en milieu, helpen vrijwilligersorganisaties, verfrissen de politiek, maken diverse doelgroepen wegwijs op het web, enzovoorts. Ook belangrijk is dat jongeren ontdekken waar hun interesses liggen. Dat zij andere werelden verkennen en leren wat hun bijdrage kan zijn aan de maatschappij. Een dubbelslag ligt dus binnen bereik. Een slimme gemeente maakt jongeren Maatschappelijk Sterk en deze toekomstige volwassenen maken de Maatschappij Sterk (MaS). Dit kan met maatschappelijke stage, maar ook op andere manieren.

Allerlei vormen van onderwijs

Naast contacten met basisscholen en middelbaar onderwijs, kun je als gemeenten ook projecten ondersteunen waarin gewerkt wordt met studenten van ROC's, HBO's en wetenschappelijke opleidingen. Goede kans dat studenten baat hebben bij een stage of vrijwilligerswerk bij maatschappelijke projecten. En dat de resultaten te integreren zijn in de studie en het CV. De inzet van jongeren kan verduurzaamd worden door een jongerennetwerk mogelijk te maken. Dat kan ook met behulp van de vrijwilligerscentrale en andere vrijwilligersorganisaties, maar betrek vooral jongeren zelf!

Bied perspectief

In de praktijk blijken veel partijen bereid hun steentje bij te dragen in ruil voor geboden perspectief. Gemeenten kunnen dit goed bieden op verschillende manieren. Kijk in alle portefeuilles van gemeentelijk beleid naar de gewenste betrokkenheid van jongeren. Neem die betrokkenheid als uitgangspunt voor een doordacht beleid. Voorwaarde is een voortrekker in het, lokaal of regionaal, bijeenhalen van betrokken partijen en initiatieven. Benut de ervaring van de vrijwilligerscentrale, maatschappelijk makelaar of stagemakelaar. De gemeente speelt hier een voorwaardenscheppende rol.

Relevante spelers/initiatieven:

  • Scholen
  • Vrijwilligersorganisaties (het brede scala)
  • Afdelingen van landelijke vrijwilligersorganisaties
  • Sociaal Werk
  • Burgerinitiatieven
  • Zorgorganisaties
  • Bedrijven
  • Serviceclubs