Allerlei vormen van onderwijs

Naast contacten met basisscholen en middelbaar onderwijs, kun je als gemeenten ook projecten ondersteunen waarin gewerkt wordt met studenten van ROC's, HBO's en wetenschappelijke opleidingen. Goede kans dat studenten baat hebben bij een stage of vrijwilligerswerk bij maatschappelijke projecten. En dat de resultaten te integreren zijn in de studie en het CV. De inzet van jongeren kan verduurzaamd worden door een jongerennetwerk mogelijk te maken. Dat kan ook met behulp van de vrijwilligerscentrale en andere vrijwilligersorganisaties, maar betrek vooral jongeren zelf!