Bied perspectief

In de praktijk blijken veel partijen bereid hun steentje bij te dragen in ruil voor geboden perspectief. Gemeenten kunnen dit goed bieden op verschillende manieren. Kijk in alle portefeuilles van gemeentelijk beleid naar de gewenste betrokkenheid van jongeren. Neem die betrokkenheid als uitgangspunt voor een doordacht beleid. Voorwaarde is een voortrekker in het, lokaal of regionaal, bijeenhalen van betrokken partijen en initiatieven. Benut de ervaring van de vrijwilligerscentrale, maatschappelijk makelaar of stagemakelaar. De gemeente speelt hier een voorwaardenscheppende rol.

Relevante spelers/initiatieven:

  • Scholen
  • Vrijwilligersorganisaties (het brede scala)
  • Afdelingen van landelijke vrijwilligersorganisaties
  • Sociaal Werk
  • Burgerinitiatieven
  • Zorgorganisaties
  • Bedrijven
  • Serviceclubs