Buurtsportcoaches rechterhand vrijwilligers

Opeenvolgende kabinetten hebben financiële ruimte gemaakt voor de buurtsportcoaches. Deze buurtsportcoaches spelen een cruciale rol bij het bevorderen van effectieve buurtallianties met sport als uitgangspunt. Op vele plekken vervullen zij met glans de aan de gemeenten toegedachte regisseursrol en zijn ‘handen op het veld’. Ze kennen de buurten en dorpen, weten wat er speelt en staan dikwijls aan de wieg van verrassende oplossingen. Zij staan met raad en daad vrijwilligers terzijde. De buurtsportcoaches worden voor de helft door het rijk gefinancierd en voor de andere helft door de gemeenten. Van rijkswege is er budget voor 2900 fte, waarvan nu circa 1800 fte is ingevuld. Het is essentieel dat de gemeenten hierbij woord blijven houden, ook als het financiële tij tegenzit.