Kies voor een integrale aanpak

Het is nodig dat we leren om samen, met sport als belangrijke partner, plannen te maken waarbij beleidsvelden niet langer apart worden beschouwd, maar juist in hun onderlinge samenhang worden bediend. De gemeente vervult hierbij een cruciale rol. Zij zal in de meeste gevallen de regie moeten nemen om heel verschillende mensen – de voorzitters van de sportverenigingen, vrijwilligers van andere vrijwilligersorganisaties, de fitnessondernemer, de directeur van de basisschool, de huisarts, het UWV en de medewerkers van de woningbouwvereniging – te verleiden om met elkaar samen te gaan werken. Essentieel is dat de plannen gezamenlijk worden ontwikkeld. Ondersteun de vrijwilligers om hun rol hierin te kunnen pakken.