Open Club, plek voor brede samenwerking

Ongeveer een derde van de sportverenigingen is in staat en bereid om maatschappelijk een grotere rol te spelen.

 

In de ‘Open Club’ komen de uitgangspunten van het integrale beleid en de inzet van de buurtsportcoaches samen. Er bestaat geen vast model voor de Open Club; elke Open Club ziet er anders uit. Toch kan een aantal gemeenschappelijke kenmerken worden onderscheiden:

  • fysieke omgeving waar meerdere activiteiten samenkomen, bijvoorbeeld een sportaccommodatie, een bibliotheek of een buurthuis.
  • flexibele gezins- en dag-arrangementen bestaande uit: sport, huiswerkbegeleiding, kunsteducatie, muzieklessen, werkplekken, bedrijfssport, BSO en kinderopvang etc. (‘cafetariamodel’)
  • participatie- en vitaliseringsprogramma’s bestaande uit: bewegen, dagbesteding, kunst en cultuur, computerlessen, voeding en diëtetiek, etc. Doelgroepen zijn ouderen, werkzoekenden, chronisch zieken, gehandicapten en mensen uit de opvang.