Versterk de basissportinfrastructuur

Elke sportvereniging is maatschappelijk waardevol en verdient steun. Het accommodatiebeleid en sportondersteuning vormen de basis voor gemeentelijk sportbeleid. De georganiseerde sport is zich bewust van de economische crisis, de daarmee gepaard gaande landelijke en lokale bezuinigingen en de impact van decentralisaties (o.a. jeugdzorg) op het lokale bestuur. Veel sportvoorzieningen staan daardoor onder druk. Een sterke sportinfrastructuur is noodzakelijk om bijeffecten van sport op het gebied van gezondheid, veiligheid, economie en sociale cohesie te realiseren. Immers, deze effecten treden alleen op als ook veel mensen sporten. De sportbasisinfrastructuur zorgt ervoor dat verenigingen beter met vrijwilligers kunnen werken. Qua deskundigheidsbevordering en kennis over vrijwilligersbeleid is het verstandig om samenwerking met vrijwilligerscentrales te stimuleren.