Logische omkering

In veel gemeenten klinkt de vraag: Wat kunnen vrijwilligers doen om de capaciteitsproblemen binnen zorg en welzijn op te lossen? Dat is (nog steeds) een omkering van de actuele visie op de participatiemaatschappij. Zorg en welzijn hebben vrijwilligers hard nodig. Het past de gemeente, als zij dat nog niet doet, de vraag om te keren: Wat kunnen instellingen in zorg en welzijn doen om vrijwilligers te ondersteunen en faciliteren, zodat zij daarop met betaalde capaciteit gaan aansluiten?