Meer vrijwillige kracht dan gedacht

De meeste gemeenten herbergen meer vrijwillige kracht dan nu actief is. Iemand moet vrijwilligers zien, kennen en vragen mee te doen. Denk aan bestaande vrijwilligersorganisaties (ook in andere sectoren als jeugd en natuur), wijkinitiatieven, het lokale bedrijfsleven, levensbeschouwelijke groepen, scholen en studenten (maatschappelijke stage) en aan plekken waar mensen leren vrijwilligerswerk te doen. Hen betrekken past goed bij de gemeentelijke regierol en/of is een uitgelezen taak voor een vrijwilligerscentrale.