Betrek vrijwilligerswerk in een vroeg stadium

Samenwerken is een uitdaging, altijd. Tussen professionals en vrijwilligers blijkt dit helaas vaak een stiefkindje. Zeker in de zorg, of die nu intramuraal of thuis plaatsvindt. Een eerste tip is heel eenvoudig: zorg als gemeente dat vrijwilligersorganisaties vanaf het begin aan tafel zitten bij overleg met welzijnsinstellingen, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties voordat je beleid maakt en budgetten toekent. Maak bij de financiering van de zorg geen onderscheid tussen professionele of georganiseerde vrijwillige zorg, maar weeg allereerst de impact en het rendement van de organisatie. Ook de Wmo-raad is er niet voor niets. Betrek de raad bij alle beleidsontwikkelingen en versterk deze met vertegenwoordiging vanuit het brede vrijwilligerswerk. Werk daarmee aan ontschotting. Bedenk verder dat veel vrijwilligersorganisaties regionaal of landelijk werken. Samenwerking met buurgemeenten kan hierdoor voordelig uitpakken en is essentieel om met de juiste mensen aan tafel te komen.