Professionele coördinatie in zorg en welzijn nodig

In zorg (thuis of intramuraal) en welzijn is professionele coördinatie van vrijwilligerswerk een basisvoorwaarde voor continuïteit en deskundigheid van vrijwilligers. Neem als gemeente de regierol in de zorg voor continuïteit en de deskundigheidsbevordering van bestuurders, coördinatoren en vrijwilligers. Denk hierbij ook aan het aanbod van vrijwilligerscentrales en landelijke organisaties. Bij goede zorg en welzijn hoort ook de veiligheid en bescherming van zowel zorgvrager als vrijwilliger. Mensen die hun tijd vrijwillig inzetten verdienen professionele aandacht. Zij verwachten ook dat hun inzet en expertise goed wordt gebruikt en resultaten oplevert. Professionele coördinatie is een basisvoorwaarde.