Stimuleer efficiëntie en samenwerking

Vaak zijn meerdere vrijwilligersorganisaties op hetzelfde terrein actief, elk vanuit een geheel eigen invalshoek en vaak met een eigen achterban. Dat kan efficiënter en effectiever! Stimuleer een actief samenwerkingsverband tussen vrijwilligersorganisaties in de zorg en welzijn. Zo’n samenwerkingsverband geeft overzicht – handig voor de sociale kaart! - en biedt ook een goede basis voor Wmo-consulenten en ambtenaren om contact te hebben met het veld. Ga uit van vertrouwen en voorkom onnodige bureaucratie. Bedenk bovendien dat aanbestedingen bestaande, goed functionerende samenwerkingsverbanden kapot kunnen maken.