Wat betekent (zorg)vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk geeft iedereen de mogelijkheid om mee te doen in de maatschappij. Het gaat dan om mensen die geheel zelfstandig aan de slag gaan met hun vaardigheden, interesses en passies. Maar ook om mensen die kwetsbaar zijn of aan (of over) de rand van de maatschappij verkeren. Denk aan eenzame mensen, ex-gedetineerden, mensen met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking, daklozen of verslaafden. Vrijwilligersorganisaties bereiken veel van hen. En in toenemende mate herwinnen deze mensen ook hun eigenwaarde door zélf vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligers kunnen ook iets voor zorgvragers betekenen dat verder gaat dan de beroepsmatige zorg: er gewoon zíjn, zonder een beroepsvraag of behandelplan. Het is overduidelijk dat de mogelijkheden van inzet van beroepsmatige zorg en welzijn worden geminimaliseerd. Dat zorgt voor een extra beroep op mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers. Hoe organiseer je dat als gemeente, met respect voor de eigen motivatie van vrijwilligers en de belangen van de zorgvrager?